Døgnophold §66 (døgnophold på opholdssted)

Opholdsstedet Bustrup er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 5 med 18 pladser fordelt på to afdelinger.

Målgruppe

Målgruppen er unge omsorgssvigtede i alderen 12 – 18 år (derefter mulighed for efterværn eller §107) med forskellige problemstillinger, som er afledt af omsorgsvigtet.

Se mere om målgruppen her.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Opholdsstedet Bustrup er godkendt af Socialtilsyn Midt

døgnophold på opholdssted

Døgnophold §66 (døgnophold på opholdssted)

Opholdsstedet Bustrup er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 5 med 18 pladser fordelt på to afdelinger.

Målgruppe

Målgruppen er unge omsorgssvigtede i alderen 12 – 18 år (derefter mulighed for efterværn eller §107) med forskellige problemstillinger, som er afledt af omsorgsvigtet.

Se mere om målgruppen her.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Opholdsstedet Bustrup er godkendt af Socialtilsyn Midt

døgnophold på opholdssted