Visitation

Nye elever visiteres gennem leder Anders Svensson eller socialrådgiver på stedet Winnie A. Nielsen.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Skive Kommune.

Kontaktoplysninger
Leder Alex Henriksen
24 97 59 31
alex@bustrup.dk

 

Visitation

Nye elever visiteres gennem leder Anders Svensson eller socialrådgiver på stedet Winnie A. Nielsen.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Skive Kommune.

Kontaktoplysninger
Leder Alex Henriksen
24 97 59 31
alex@bustrup.dk