Opholdstakst

Månedstakst for 2020 er 73.117 kr. for afdelingen Bustrup og 73.075 kr. for afdelingen Udsigten. 

Opholdstaksten dækker opholdsstedets aktiviteter samt lommepenge og og tøjpenge efter vejledende sats.
Opholdstaksten dækker ikke udgifter til medicin ved kroniske eller længerevarende sygdom, speciallæger, tandlæger, briller eller ekstern psykologisk behandling.

Der er ikke yderligere omkostninger i forhold til den enkelte barn / unge udover eventuel skoleanbringelse, som koster 26.994 kr. pr. måned.

BEMÆRK!
Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.