Målgrupper | To afdelinger på Bustrup

Opholdsstedets målgruppe er børn og unge mellem 12 – 25 år, som har svære personlige, sociale og adfærdsmæssige problemer hidrørende fra omsorgssvigt. Vores elever kan være kriminalitetstruede, kan være i misbrug eller i risiko for at komme i misbrug og er socialt belastede inden start.

Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge med etnisk minoritetsbaggrund eller andre minoriteter, fx unge med LGBT+ identitet.

På Udsigten har vi pladser for unge med diagnoser som fx tilknytningsforstyrrelse eller ADHD.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Mere om målgrupperne

Læs mere om de forskellige målgrupper, hvilke erfaringer vi har og hvilke metoder vi benytter os af i forbindelse med den pågældende målgruppe, ved at klikke på linksene her til højre.

Målgrupper | To afdelinger på Bustrup

Opholdsstedets målgruppe er børn og unge mellem 12 – 25 år, som har svære personlige, sociale og adfærdsmæssige problemer hidrørende fra omsorgssvigt. Vores elever kan være kriminalitetstruede, kan være i misbrug eller i risiko for at komme i misbrug og er socialt belastede inden start.

Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge med etnisk minoritetsbaggrund eller andre minoriteter, fx unge med LGBT+ identitet.

På Udsigten har vi pladser for unge med diagnoser som fx tilknytningsforstyrrelse eller ADHD.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Mere om målgrupperne

Læs mere om de forskellige målgrupper, hvilke erfaringer vi har og hvilke metoder vi benytter os af i forbindelse med den pågældende målgruppe, ved at klikke på linksene her til højre.