Samarbejdspartner | Socialtilsyn MidtSocialtilsyn Midt fører tilsyn med Opholdsstedet Bustrup, efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Find sidste tilsynsrapport og whistleblower ordning her:  

 

FAKTA

  • Godkendt i 2009 af Skive Kommune
  • Re-godkendt af Socialtilsyn Midt
  • Udvidelse med ny afdeling samt §107 pladser i 2018