Unge med selvskadende adfærd


 

Opholdsstedet Bustrup kan rumme børn / unge med selvskadende adfærd. Disse unger er ellers ofte stigmatiserede af samfundet, og føler sig ofte ensomme og forkerte. Den selvskadende adfærd kan provokere og synes uforståelig, for mennesker der ikke selv har haft behovet for at søge til denne adfærd.

Vores behandling af unge med selvskadende adfærd tager afsæt i en anerkendende og mentaliserende tilgang. Det er vigtigt, at de unge bliver mødt med en ikke-moraliserende, ligetil italesættelse af deres situation. 

 

Kort om unge med selvskadende adfærd

Selvskade betyder, at man skader sig selv med vilje. Der findes mange forskellige former for selvskade, men den mest almindelige er cutting, som betyder, at man skærer sig selv i arme, ben eller andre steder på kroppen, fx med barberblade. Men der findes mange andre måder at skade sig selv på, fx. at man trækker hår ud af hovedbunden, piller i sår, banker hovedet ind i væggen, tager overdosis af fx smertestillende tabletter eller brænder sig selv med cigaretter eller lightere.

Undersøgelser viser, at mellem 20 og 22 procent af alle unge piger i Danmark har gjort skade på sig selv en eller flere gange. Fænomenet er også udbredt i udlandet, men tallene for Danmark er væsentligt større.

Især unge kvinder klager over stress og et stort forventningspres i dagligdagen. For nogle af dem bliver de selvskadende handlinger en måde at overdøve den indre smerte. I 1990’erne oplevede man i Danmark mange tilfælde af bulimi og anoreksi blandt især piger. I disse dage ser det ud til, at mange i stedet vælge at skære i sig selv, eller udøve anden selvskade, når livet gør ondt.

Børn og unge der skader sig selv, gør det bevidst – dog er det vigtigt at skelne mellem en psykotisk og en ikke-psykotisk selvskadende adfærd.  Et menneske i en psykotisk tilstand har ikke styr på sig selv, reagerer uforudsigeligt og kan udøve selvskade utilsigtet.

Det er noget andet med børn / unge som ikke er psykotiske, men som bruger selvskade gentagne gange, som en mestringsstrategi når de er følelsesmæssigt belastet og har svært ved at håndtere følelser og krav. På grund af de gentagne handlinger kan selvskaden udvikle sig til en form for afhængighed, som kræver behandling.

 

Hvordan vi arbejder med unge med selvskadende adfærd

 1. Opmærksomhed på hvorvidt adfærden “blot” er selvskadende eller om adfærden tenderer til suicidal adfærd.
  (Direkte selvmordstruende adfærd henvises der til psykiatrien.)
 2. Mentaliserende, ikke-moraliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
 3. Tryghedsskabende omgivelser: struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen
 4. Fællesskab og venskaber opbygges for at styrke den unges personlige fundament
 5. Fokus på den unges ressourcer og talenter, herunder ønsker om uddannelse og fritidsaktiviteter
 6. Sammen med den unge, undersøge, hvilken funktion den selvskadende adfærd tjener dem i deres liv
 7. Støtte og vejleding af den unge, med henblik på at den unge får kontrol over den selvskadende adfærd
 8. Empatiske voksne, som møder den unge med overskud og anerkendelse
 9. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
 10. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Al adfærd er kommunikation – også selvskadende adfærd

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle børn er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi børnene som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken.”  ~ Søren Hertz

 

Mere om Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup er et anderledes opholdssted som ligger i naturskønne omgivelser tæt på Skive og Holstebro. Vi er vant til store udfordringer og holder af dem. Mentalisering er en af flere stærke metoder vi benytter os af. Vi arbejder ressourceorienteret og ud fra, at længerevarende, autentiske relationer sammen med oplevelser og læring giver den bedste baggrund for uddannelse og god udvikling.

Gennem evidensbaseret praksis med et godt udfordrende årsprogram, der emmer af kærlighed og krav og spændende profiler opbygger vi et fællesskab mellem elever og medarbejdere, der skaber respekt og ansvar.

På Bustrup er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge som er i klemme mellem forskellige kulturer, og med unge, som er ved at udforske deres kønsidentitet. Andre gange befinder vi os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri.  Vi står ofte med komplekse problemstillinger og derfor samarbejder vi med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

Der er to afdelinger på Opholdsstedet Bustrup: Bustrup og Udsigten.

Unge med selvskadende adfærd visiteres som regel til Udsigten.

 

Visitation

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-bustrup.dk

 

 

Selvskadende adfærd kan behandles på opholdssted.

En femtedel af alle unge kvinder i Danmark har udøvet selvskade

Selvskadende adfærd, opholdssted kan være løsningen.

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk