Unge med psykosociale problematikker


 

Opholdsstedet Bustrup kan rumme børn / unge med psykosociale problematikker.

I vores forståelse er ”unge med psykosociale problemer” en gruppe unge, hvis problematikker er karakteriseret både ved deres fase i livet – at forandre sig fra barn til voksen – og ved at deres liv afviger fra andre unges. Hvorvidt de har det vanskeligt, er lidende, syge eller har en lidelse kan være udtryk for forskellige faser i deres situation.

I forhold til psykiatriske diagnoser er det helt enkelt er det for tidligt at afgøre, hvorvidt det kommer til at gå den ene, eller den anden vej med dem. De er unge. De har almindelige pubertets- og teenagerproblematikker at slås med, samtidig med, at de qua deres opvækst eller udviklingsmæssige forstyrrelser, er yderligere udfordret med ”ekstra opgaver” som skal løses.

Det kan være, at de udvikles fint, og at problemerne forsvinder over tid, fordi de unge får den rigtige støtte. Men – det kan også være, at det viser sig, at de psykosociale problemer over tid manifesterer sig som regelrette psykiatriske diagnoser, som først kan slås fast når de unge når begyndelsen af tyverne.

Vi befinder os således i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri.

 

Hvad er psykosociale vanskeligheder / psykosociale problemer?

Vi har hentet følgende definition fra Socialstyrelsens udmærkede publikation “Inklusion, deltagelse og bedring – Unge med psykosociale vanskeligheder i lokalsamfundet”.

“[Psykosociale vanskeligheder] dækker over unge, der i bred forstand oplever problemer med trivsel og mental sundhed, som gør at de har, eller er i risiko for at få brug for en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk indsats. Det at have psykosociale vanskeligheder knytter sig derfor ikke nødvendigvis til at have fået en psykiatrisk diagnose. 

Her anvendes begrebet psykosociale vanskeligheder frem for fx psykiske vanskeligheder. Det skyldes at vi forstår målgruppens psykiske vanskeligheder som en uadskillelig helhed af personen og personens livssammenhænge, altså en personen-i-sammenhængen forståelse.

Det betyder at vi forstår menneskers problemer og symptomer som sociale processer, snarere end noget der har deres årsag i individet selv. Et menneske kan således ikke betragtes isoleret fra fællesskaber. Denne forståelse gør det muligt, at sætte fokus på hvordan individuelle problemer hænger tæt sammen med de positioner personen har (eller ikke har) i de fællesskaber og nærmiljøer de færdes i. Samt at man må arbejde med fællesskaber hvis man vil løse psykosociale problemer.” 

 

Hvordan vi arbejder med børn / unge med psykosociale udfordringer

  1. Tryghedsskabende miljø: Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen
  2. Fokus på fællesskab og inklusion. Samt opbygning og vedligeholdelse af venskaber.
  3. Ressourcefokuseret uddannelses- og udviklingsplan med fokus på den unges ønsker mht uddannelse og fritidsaktiviteter
  4. Empatiske, anerkendende voksne, som møder den unge med overskud og viden om psykosociale faktorer
  5. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  6. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen – ev. samarbejde med eksterne professionelle, fx OPUS
  7. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx psykiatri, psykolog og skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Mere om Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup er et anderledes opholdssted som ligger i naturskønne omgivelser tæt på Skive og Holstebro. Vi er vant til store udfordringer og holder af dem. Mentalisering er en af flere stærke metoder vi benytter os af. Vi arbejder ressourceorienteret og ud fra, at længerevarende, autentiske relationer sammen med oplevelser og læring giver den bedste baggrund for uddannelse og god udvikling.

Gennem evidensbaseret praksis med et godt udfordrende årsprogram, der emmer af kærlighed og krav og spændende profiler opbygger vi et fællesskab mellem elever og medarbejdere, der skaber respekt og ansvar.

På Bustrup er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge som er i klemme mellem forskellige kulturer, og med unge, som er ved at udforske deres kønsidentitet. Andre gange befinder vi os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri.  Vi står ofte med komplekse problemstillinger og derfor samarbejder vi med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

Der er to afdelinger på Opholdsstedet Bustrup: Bustrup og Udsigten. Ved indskrivning tages der stilling til hvilken afdeling som vil passe bedst til den unge.

 

Visitation

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-bustrup.dk

 

Tilbud om behandling af unge med psykosociale vanskeligheder opholdssted
Tilbud om behandling af unge med psykosociale problemer opholdssted

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk