Omsorgssvigtede unge


 

Opholdsstedet Bustrup er velegnet til at behandle børn og unge som har været udsat for omsorgssvigt under deres opvækst.

Vores mentaliserende tilgang, fokus på tillidfulde relationer og talrige aktiviteter giver os de bedste kort på hånden ift. at tilbyde omsorgssvigtede børn og unge et trygt og udviklende hjem. Personalegruppe har som målsætning, at udvise overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.

 

Kort om omsorgssvigt

Omsorgssvigt indebærer, at barnets primære omsorgspersoner, som oftest forædrene, ikke giver barnet tilstrækkelig omsorg.

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for et lille barn kan have flere årsager, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne og psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation, eller der kan skelnes mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt omsorgssvigt, fx direkte skade.

Følger af omsorgssvigt påvirker barnets evne til samspil med andre, barnets kognitive evner (tænkning og sprog) samt barnets følelsesmæssige udvikling. Børn, som udsættes for omsorgssvigt, er ofte magtesløse, forvirrede og angste. Mange af dem bruger det meste af deres energi på at mestre eller beherske den situation, de befinder sig i og på at overleve, hvilket kan føre til, at deres bearbejdning af oplevelser og deres følelsesmæssige udvikling kan gå i stå.

 

Hvordan vi arbejder med omsorgssvigtede børn og unge

  1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen
  2. Opbygge tillidsfuld relationer til den unge Den unge har mulighed for selv at udpege kontaktperson.
  3. Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre successer
  4. Tydelige, empatiske voksne, som møder den unge med overskud, og som forstår, at den unge har svært ved at forstå det sociale samspil mellem mennesker
  5. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  6. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  7. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Børns Vilkår om omsorgssvigt

“Hvert 10. barn i Danmark er udsat for en eller flere former for omsorgssvigt såsom vold, seksuelle overgreb, alkohol- eller stofmisbrug eller vanrøgt fra forældrenes side. 

Vi har i de senere år været vidner til adskillige sager i blandt andet Tønder, Esbjerg og Rebild, hvor børn er blevet svigtet på det groveste. Først af de forældre, der skulle passe på dem. Dernæst af det omkringliggende samfund, der på trods af blinkende advarselslamper ikke kom børnene til undsætning.”

 

Mere om Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup er et anderledes opholdssted som ligger i naturskønne omgivelser tæt på Skive og Holstebro. Vi er vant til store udfordringer og holder af dem. Mentalisering er en af flere stærke metoder vi benytter os af. Vi arbejder ressourceorienteret og ud fra, at længerevarende, autentiske relationer sammen med oplevelser og læring giver den bedste baggrund for uddannelse og god udvikling.

Gennem evidensbaseret praksis med et godt udfordrende årsprogram, der emmer af kærlighed og krav og spændende profiler opbygger vi et fællesskab mellem elever og medarbejdere, der skaber respekt og ansvar.

På Bustrup er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge som er i klemme mellem forskellige kulturer, og med unge, som er ved at udforske deres kønsidentitet. Andre gange befinder vi os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri.  Vi står ofte med komplekse problemstillinger og derfor samarbejder vi med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

Der er to afdelinger på Opholdsstedet Bustrup: Bustrup og Udsigten. Ved indskrivning tages der stilling til hvilken afdeling som vil passe bedst til den unge.

 

Visitation

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-bustrup.dk

 

Omsorgssvigt opholdssted Jylland

Lille, struktureret overskueligt opholdssted med mange aktiviteter

Opholdssted med professionel omsorgssvigt behandling og Omsorgssvigt opholdssted Jylland

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk