Kriminalitetstruede unge


Opholdsstedet Bustrup kan rumme udsatte børn / unge som er kriminalitetstruede, og unge som har udøvet ikke-personfarlig kriminalitet.

Vi har mange erfaringer i arbejdet med sårbare / udsatte unge mennesker som har, eller er, på kant med loven. 

 

Kriminalitetstruede unge

Udsatte og kriminalitetstruede unge er en meget sammensat målgruppe, som ikke kan beskrives entydigt. Fælles for kriminalitetstruede unge er, at de har behov for et støttende miljø og chancen for at starte på en frisk.

Mange af dem formår ikke at forholde sig til egne følelser, eller de krav som hører til ungdomslivet. Mange af dem er søgende i deres identitetsdannelse og har svært ved at kontrollere deres impulser. Nogle af dem kommer fra udsatte familier, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for deres børn, kan føre til at deres børn får for lidt omsorg og grænser, og at børnene derfor kommer til at færdes i uhensigtsmæssige miljøer, hvor stoffer og kriminalitet har en fremtrædende plads.

Men de kriminalitetstruede unge kan også være velfungerende børn, som i løbet af teenageårene udvikler sig i en retning, hvor de bliver involveret i kriminalitet, måske som en reaktion på mobning, forældrenes skilsmisse eller andre forhold.

 

Hvordan vi arbejder med kriminalitetstruede unge

  1. Start på en frisk: Nyt miljø, mange aktiviteter, ny plan for uddannelse og personlig udvikling.
  2. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen
  3. Aktiviteter som passer hver enkelt ung, fra morgen til aften – også i weekender og ferier
  4. Fokus på fællesskab og gode venner
  5. Tæt samarbejde med den unges bagland – styr på alle aftaler
  6. Anerkendende, nærværende voksne, som tør at give modspil
  7. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  8. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  9. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Om ungdomskriminalitet

“Der er i løbet af de sidste par årtier sket et betydeligt fald i den almene ungdomskriminalitet. Der er ganske enkelt blevet færre unge, der begår kriminalitet, og de, der gør det, gør det sjældnere. Til gengæld er der sket en polarisering, så de, der begår kriminalitet, har sværere ved at komme ud af det igen. Billedet er blevet mere sort/hvidt, og de kriminelle unge oplever sig i stigende grad som anderledes.” ~ Dagbladet Information

Mere om Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup er et anderledes opholdssted som ligger i naturskønne omgivelser tæt på Skive og Holstebro. Vi er vant til store udfordringer og holder af dem. Mentalisering er en af flere stærke metoder vi benytter os af. Vi arbejder ressourceorienteret og ud fra, at længerevarende, autentiske relationer sammen med oplevelser og læring giver den bedste baggrund for uddannelse og god udvikling.

Gennem evidensbaseret praksis med et godt udfordrende årsprogram, der emmer af kærlighed og krav og spændende profiler opbygger vi et fællesskab mellem elever og medarbejdere, der skaber respekt og ansvar.

På Bustrup er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge som er i klemme mellem forskellige kulturer, og med unge, som er ved at udforske deres kønsidentitet. Andre gange befinder vi os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri.  Vi står ofte med komplekse problemstillinger og derfor samarbejder vi med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

Der er to afdelinger på Opholdsstedet Bustrup: Bustrup og Udsigten. Ved indskrivning tages der stilling til hvilken afdeling som vil passe bedst til den unge.

Visitation

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-bustrup.dk

Opholdssted for kriminalitetstruede

Trygge rammer, faste strukturer og masser af aktiviteter

Opholdssted for kriminalitetstruede og udsatte unge

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk