Kompetenceløft med Fairstart instruktøruddannelsen


 

I løbet af foråret 2018 har tre medarbejdere på Opholdsstedet Bustrup taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Som instruktørstuderende uddanner man sig selv, samtidig med at man uddanner sine kolleger i personalegruppen. Studierne fokuserer på motivations-, lærings- og organisationsteori, hvilket gør den instruktørstuderende i stand til at videregive denne viden til deres kolleger. Det er altså tale om en fælles læringsproces, som den instruktørstuderende er organisator og facilitator for.

Kompetenceløft

De tre medarbejdere, som nu har taget instruktøruddannelsen, har tilsammen 20 års erfaring i arbejdet med målgruppen på opholdsstedet. Uddannelsesmæssigt er de en slagter, en brolægger og en pædagogmedhjælper. De har løbende opkvalificeret sig i de 6 – 7år de har arbejdet på opholdsstedet, med fx diplomkurser i pædagogik – og nu har de altså også taget Fairstarts instruktørkursus sammen. Det har haft stor betydning

Vi er blevet endnu bedre

“Personligt har jeg oplevet at jeg for første gang i mit liv har været i stand til at tage noget studiemateriale seriøst. Jeg har opdaget at det er sjovt at kunne genkende min egen pædagogiske praksis i bøgerne, og det er gået op for mig at det ikke er så slemt at studere teorien. Jeg har fået blod på tanden til at blive endnu dygtigere.

Arbejdsmæssigt har det været en stor fornøjelse at komme tættere på hinanden som personalegruppe, vi har mere styr på hinandens styrker og svagheder. Det er en stor gevinst at vi nu har en endnu mere sammentømret personalegruppe – det kommer vores unge til gode. Vi har også fået et ensartet sprog, hvilket er en stor gevinst. Selv om vi var gode i forvejen, så er vi blevet et endnu bedre.”  siger Niels Malling, som er nyuddannet Fairstart instruktør.

Nyuddannede Fairstart instruktører

Glade medarbejdere fra opholdsstederne Bustrup, Udsigten og Jupiter, samt fra Dagskolen på Bustrup. Niels Peter Rygaard, som er leder af Fairstart Fonden står som nummer 3 fra venstre.