Vi lærer de unge at stå på egne ben  


På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale, når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare og udsatte unge. 


Opholdsstedet Udsigten svarer til sit navn. Det har hjemme i en landejendom med huskat i sofaen, geder på marken og en vidtstrakt udsigt udover marker og enge. Opholdsstedet rummer blandt andre indadvendte unge, omsorgssvigtede unge, unge med diagnoser som ADHD eller unge med markant social angst og mangel på sociale kompetencer. Det kan også være hjemløse gadebørn med skadeligt forbrug af rusmidler og uden nogen særlig skolegang. Stedet har plads til seks unge. Aktuelt bor her fire, hvoraf en er i arbejdspraktik og tre går på Dagskolen på Bustrup.

Alle skridt tæller 

– At komme op og gå i skole en dag om ugen er bedre end slet ikke at gå i skole, siger Anette Bøgelund Kristiansen. Hun er på tiende år ansat på opholdsstedet og er nu afdelingsleder for et personale på otte, som omfatter pædagoger, medhjælpere og vikarer.

Men et egentligt succeskriterie for opholdsstedets arbejde er ifølge afdelingslederen vanskeligt at opstille. Hun slår fast, at alle skridt tæller.

– Alt, hvad der sker i positiv retning, er godt. Vi kan faktisk se, at samtlige elever, vi har haft inden døre, har fået et mere positivt livssyn, og at alle klarer sig. Nogle ringer stadig, skriver eller kommer forbi på besøg med kæresten, siger hun. 

Der er dog også unge, som flytter ud med psykiatriske diagnoser. Unge, som er selvskadende og derfor er rykket videre til et andet sted, hvor de kan få mere psykiatrisk professionel hjælp.

 

Forudsigelig hverdag

I opholdsstedets daglige praksis er det vigtigt, at de unge har forudsigelige rammer at forholde sig til. Derfor har hver elev sin skemalagte vaskedag. Sin egen maddag sammen med en voksen, som guider den unge og hjælper til med opgaven. Torsdag er dagen, hvor værelserne bliver gjort rene, og hvor der efter indsatsen bliver udbetalt lommepenge.

– Mandag og torsdag kører vi sammen til købmanden. Dermed vil vi lære de unge at tænke langsigtet og planlægge deres indkøb, siger Anette Bøgelund Kristiansen.

Ugens madplan, aktivitetsskemaet, de ansattes vagtskema og skolens årsprogram bliver også slået op, så alle kan følge med i, hvad der skal ske og hvornår.

– Vi holder husmøde hver mandag, hvor vi evaluerer og drøfter ugens og weekendens aktiviteter. Eleverne er med til at lægge aktivitetsplanen, og det er et krav, at de skal være med til mindst en månedlig aktivitet i weekenden. Så afgør de selv, om de vil deltage i aktiviteten eller blot se på.

Unge i nærmiljøet

I ugens løb ligger der også en fast svømmedag, en skater-dag og torsdag en cafe-aften, der går på skift mellem opholdsstederne Udsigten, Jupiter og Bustrup.

– Men de unge skal også se almindelige mennesker udefra – og de unge er en del af nærmiljøet; deltager i aktiviteter i sports- og ungdomsklubber. Vi skaffer dem også i praktik, så de kan afprøve forskellige fag og finde ud af, hvilken uddannelse, de vil have, nævner afdelingslederen.

Rene prøver

Alle aktiviteter handler om at få strukturerede og forudsigelige hverdage, som kan aflede tankerne fra de problemer, der tynger de unge. 

– Det er i sårbare perioder, at de falder i. Rusmidlerne er noget, som de unge tyr til, når der er noget, der tynger dem. Derfor appellerer vi til, at de er med i opholdsstedets sociale fællesskab i stedet for at sidde alene på værelset, siger Anette Bøgelund Kristiansen.

Når de ansatte på opholdsstedet observerer en ændret adfærd hos en ung, bliver der varslet urinprøve. Varslet kommer, når den unge er kommet hjem fra skole og prøven bliver taget en til to timer efter varslet. Derefter fast en gang om ugen. 

– Vi analyserer selv prøven og kan se, hvor mange dage det er siden, at den unge eksempelvis har røget hash sidst. Nogle siger selv til, hvis de ikke er i stand til at afgive en ren prøve, oplyser Anette Bøgelund Kristiansen. Så må vi jo tage en snak om hvad der er sket, og aftale, hvordan vi kommer videre, sammen.

I samarbejde med forældrene

De unges forældre kan ofte være i forsvarsposition, fyldt med dårlig samvittighed og opleve det som et nederlag at skulle overgive børnene til andre. Opholdsstedet Udsigten inddrager derfor forældrene i et så tæt samarbejde som muligt blandt andet ved at holde forældredage og invitere på besøg til aftensmad.

– Vi er her både for de unge og for forældrene. Derfor informerer vi dem hele tiden om, hvad der rører sig – og fortæller også, at det ikke er vores hensigt at tage deres børn fra dem, siger Anette Bøgelund Kristiansen. 

Kontakten til de unges forældre bliver varetaget af den samme person. Oftest er det afdelingslederen, som er den faste kontaktperson.  

– Det skaber ro hos forældrene, at det er den samme person, de taler med. Når der er flyttet en ny elev ind hos os, kan jeg for eksempel sende en sms dagligt for at informere forældrene om, hvad der rører sig. Vi er vedholdende i arbejdet med at inddrage forældrene og skabe gode relationer til dem, siger Anette Bøgelund Kristiansen.

Nogle forældre besøger de unge på opholdsstedet. De kommer til tider langvejs fra og bliver tilbudt mulighed for at overnatte på Bustrup Hovedgård.

Nyt projekt: “De unges genbrug”

Medarbejdere og unge på opholdsstedet Udsigten er i gang med at etablere en genbrugsbutik i en af længerne på landejendommen. Planen er, at butikken skal åbne indenfor det kommende år, og for tiden bliver der indsamlet effekter til den.

– Folk kan selv komme her og aflevere tingene. Eller vi, personalet og en ung, kan efter aftale komme og hente ude hos private, oplyser Anette Bøgelund Kristiansen.

Ved arbejdet i ’De unges genbrug’ tjener de unge den såkaldte arbejdsdusør på omkring 30, – kr. i timen.

– Det er et job, de kan gå til og fra alt efter, hvor megen tid de kan overkomme at være med.

 

En Journalist Flytter Ind


Vi skaber autentiske relationer

Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

Bustrup er de unges hjem

Bustrup er de unges hjem

Et ord er et ord, og de unge skal vide, at de ansatte står ved, hvad de lover. Det er afdelingsleder Jane Enevoldsens tilgang til arbejdet med anbragte børn og unge på Opholdsstedet Bustrup Hovedgård. Omsorgssvigtede skilsmissebørn får et godt hjem på Opholdsstedet Bustrup.