Slogans og komprimeret visdom fra vores hverdag: Bliv klar. Op på hesten. Fremtiden ligger åben!
Mindre klasser: Skolefagene bliver lettere. Der er altid en lærer tæt på.