Tæt pædagogisk samarbejde med Dagskolen på Bustrup

Helhedsløsning med individuelle planer for hver enkelt elev

Eleverne bliver visiteret til deres skoletilbud af PPR i Skive Kommune. Vi har erfaring med gode resultater på vores gode nabo Dagskolen på Bustrup – også for de elever, der er ofte er godt skoletrætte, når de kommer til os. Der bliver lagt individuelle planer for hver enkelt elev i et tæt samarbejde mellem om opholdssted og dagskolen.

Da skole og opholdssted ligger på samme matrikel tilbyder vi en helhedsløsning ligesom et opholdssted med intern skole. Det er altafgørende for den unge, at der satses på at skabe den gode anbringelse, og at hun derfor tilbydes at gå Dagskolen Bustrup, fordi anbringelsen dermed giver det helhedstilbud, der kan skabe den mest fornuftige udvikling for den unge.

Positivt ungdomsmiljø og omsorgsfulde rollemodeller

Vi har i kraft af det tætte samarbejde og fysiske placering imellem opholdsstedet og Dagskolen på Bustrup, mulighed for at lave et meget kontinuerligt og overskueligt forløb for den unge. Udover at Dagskolen er specialiseret i at håndtere unge med anbragte unges vanskeligheder, er der også andre forhold, som gør sig gældende.

På Dagskolen Bustrup skal den unge ikke forholde sig til to forskellige miljøer med hver deres regler.  Den unge skal forholde sig til en gruppe af elever, som alle kan se sig selv i dele af hinandens historie.

I skolen vil den unge møde foregangsbilleder hos nogle af de ældre unge, som selv har stået i nogenlunde samme situation. Unge som i dag er reflekterende og som har overskud til at drage ekstra omsorg for de nye, og  som kan fortælle, at det hele nok skal blive bedre.  Unge som viser og italesætter, at det bedre kan betale sig at være medspiller til de voksne i stedet for at være modspiller. Det er vigtigt, at den unge er i et ungdomsmiljø som ikke udelukkende består af modspillere, som er i opposition til skolen.

Motivation bygges på relationer

Så længe at den unge står med baggrund i en utilstrækkelig opvækst, ofte kraftig mobning, ofte aggressiv adfærd er det ikke forventeligt, at den unge har overskuddet til faglig indlæring.

Vores erfaring er, at motivationen til indlæringen kommer efter opbyggelse af relationer til de andre unge og voksne, opbygningen af troen på det gode samspil og tilliden til de voksne.

Bearbejdning og italesættelse om sit indre følelsesliv er efter vores erfaringen med til at få styr på de unges indre kaos og er samtidig energiskabende for at kunne indlære. I takt med at den unge får det bedre og får bedre styr på sit indre følelsesliv stiger forventningerne og kravene til den unge.

 

FAKTA

Dagskolen på Bustrup

 • Driftsoverenskomst med Skive Kommune
 • Undervisning i alle Folkeskolens fag
 • Højt ambitionsniveau
 • Fokus på eksamen: FSA & FS10
 • Praktisk undervisning i værksteder og udendørs arealer
 • Tæt samarbejde med opholdsstederne sikrer fleksible helhedsløsniger for eleverne
 • Individuelle Uddannelses- og Udviklingsplaner
 • Verden er vores klasseværelse

Det er vigtigt, at den unge tilbydes en skole… hvor den unge kan se sig selv som en del af fællesskabet og ikke som en del af minoriteten.

Tæt pædagogisk samarbejde med Dagskolen på Bustrup

Helhedsløsning med individuelle planer for hver enkelt elev

Eleverne bliver visiteret til deres skoletilbud af PPR i Skive Kommune. Vi har erfaring med gode resultater på vores gode nabo Dagskolen på Bustrup – også for de elever, der er ofte er godt skoletrætte, når de kommer til os. Der bliver lagt individuelle planer for hver enkelt elev i et tæt samarbejde mellem om opholdssted og dagskolen.

Da skole og opholdssted ligger på samme matrikel tilbyder vi en helhedsløsning ligesom et opholdssted med intern skole. Det er altafgørende for den unge, at der satses på at skabe den gode anbringelse, og at hun derfor tilbydes at gå Dagskolen Bustrup, fordi anbringelsen dermed giver det helhedstilbud, der kan skabe den mest fornuftige udvikling for den unge.

Positivt ungdomsmiljø og omsorgsfulde rollemodeller

Vi har i kraft af det tætte samarbejde og fysiske placering imellem opholdsstedet og Dagskolen på Bustrup, mulighed for at lave et meget kontinuerligt og overskueligt forløb for den unge. Udover at Dagskolen er specialiseret i at håndtere unge med anbragte unges vanskeligheder, er der også andre forhold, som gør sig gældende.

På Dagskolen Bustrup skal den unge ikke forholde sig til to forskellige miljøer med hver deres regler.  Den unge skal forholde sig til en gruppe af elever, som alle kan se sig selv i dele af hinandens historie.

I skolen vil den unge møde foregangsbilleder hos nogle af de ældre unge, som selv har stået i nogenlunde samme situation. Unge som i dag er reflekterende og som har overskud til at drage ekstra omsorg for de nye, og  som kan fortælle, at det hele nok skal blive bedre.  Unge som viser og italesætter, at det bedre kan betale sig at være medspiller til de voksne i stedet for at være modspiller. Det er vigtigt, at den unge er i et ungdomsmiljø som ikke udelukkende består af modspillere, som er i opposition til skolen.

Motivation bygges på relationer

Så længe at den unge står med baggrund i en utilstrækkelig opvækst, ofte kraftig mobning, ofte aggressiv adfærd er det ikke forventeligt, at den unge har overskuddet til faglig indlæring.

Vores erfaring er, at motivationen til indlæringen kommer efter opbyggelse af relationer til de andre unge og voksne, opbygningen af troen på det gode samspil og tilliden til de voksne.

Bearbejdning og italesættelse om sit indre følelsesliv er efter vores erfaringen med til at få styr på de unges indre kaos og er samtidig energiskabende for at kunne indlære. I takt med at den unge får det bedre og får bedre styr på sit indre følelsesliv stiger forventningerne og kravene til den unge.

Det er vigtigt, at den unge tilbydes en skole… hvor den unge kan se sig selv som en del af fællesskabet og ikke som en del af minoriteten.

FAKTA

Dagskolen på Bustrup

 • Driftsoverenskomst med Skive Kommune
 • Undervisning i alle Folkeskolens fag
 • Højt ambitionsniveau
 • Fokus på eksamen: FSA & FS10
 • Praktisk undervisning i værksteder og udendørs arealer
 • Tæt samarbejde med opholdsstederne sikrer fleksible helhedsløsniger for eleverne
 • Individuelle Uddannelses- og Udviklingsplaner
 • Verden er vores klasseværelse