ADHD og lignende


 

Opholdsstedet Bustrup kan rumme børn / unge som er diagnosticerede med ADHD eller andre hyperkinetiske forstyrrelser.

Børn og unge med ADHD har ofte svært ved at fastholde deres opmærksomhed eller koncentrere sig. Det betyder, at de kan komme til at tolke en situation forkert, eller at de misforstår andre mennesker. Et højt indre stressniveau og en lav frustrationstærskel leder ofte til konflikter og vredesudbrud. Børn og unge med ADHD er ofte urolige og rastløse, og mange af dem lever med et konstant indre kaos.

Viden om hvordan ADHD påvirker et menneske, og hvilke særlige behov en ung med ADHD har, er en forudsætning for at kunne hjælpe de børn og unge som er diagnosticeret med en hyperkinetisk lidelse. Det er vigtigt, at vi som personalegruppe udviser overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.  Personalegruppen har kendtskab til konkrete redskaber til, hvordan man kan hjælpe og støtte den enkelte unge med ADHD. (ADHD tilbud)

 

Kort om ADHD og hyperkinetiske forstyrrelser

ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) er betegnelsen efter det amerikanske DSM-5 system. Definitionen er lidt bredere end i WHO’s ICD-10, hvor der findes følgende diagnoser:

 • Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed (F90.0)
 • Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet (F98.8C)
 • Hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse (F90.1)
 • Hyperkinetisk forstyrrelse, anden (F90.8)
 • Hyperkinetisk forstyrrelse, uspecificeret (F90.8)

Børn og unge med ADHD har vanskeligheder ved eksekutive funktioner, det vil sige, de har problemer med at skabe overblik og struktur samt vanskeligheder med planlægning af aktiviteter. Arbejdshukommelsen er hos de fleste forringet og for mange gælder, at de har en dårlig tidsfornemmelse. Dette gør det svært at planlægge dagligdags aktiviteter.

For børn medfører det ofte store indlæringsvanskeligheder og sociale problemer. For unge og voksne betyder det problemer med at holde fast i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Der er også positive sider ved at have ADHD, fx et højt energiniveau, umiddelbarhed og ærlighed, gå-på-mod, spontanitet, eventyrlyst, tør at tage kontakt med nye mennesker, er hurtig til at tilgive, osv.

 

Hvordan vi arbejder med børn / unge med ADHD

 1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen. Ev. brug af piktogrammer
 2. Gode rutiner og “regler”: nøgler / telefon har sin faste plads, osv.
 3. Psykoedukation med henblik på mestring af hverdagen (forstå egen situation)
 4. Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre successer – styrk selvværdet og motivationen
 5. Belønningssystemer der hvor det giver mening
 6. Fokus på sund kost og minimering af sukkerindtag
 7. Sunde og spændende aktiviteter hvor kroppen bliver brugt på en god måde: Sport, friluftsliv, klatring, pasning af have mm.
 8. Fællesskab, sammenhold – vedligeholdelse af venskaber
 9. Tydelige voksne, som møder den unge med nærvær og overskud, og som forstår, at den unge har brug for anerkendelse og ros
 10. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
 11. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
 12. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

ADHD–foreningen om ADHD

”ADHD er som et orkester uden dirigent.”

“Unge med ADHD kan have det sværere end andre unge. Oveni den almindelige pubertet, identitetssøgen og frigørelsestrang slås de med deres ADHD-vanskeligheder og er mere umodne end deres jævnaldrende. Alligevel udsættes de som regel for samme krav og forventninger, som de andre unge. Løsningen bør findes i ekstra støtte, anerkendelse, interesse og kærligt nærvær.”

 

Mere om Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup er et anderledes opholdssted som ligger i naturskønne omgivelser tæt på Skive og Holstebro. Vi er vant til store udfordringer og holder af dem. Mentalisering er en af flere stærke metoder vi benytter os af. Vi arbejder ressourceorienteret og ud fra, at længerevarende, autentiske relationer sammen med oplevelser og læring giver den bedste baggrund for uddannelse og god udvikling.

Gennem evidensbaseret praksis med et godt udfordrende årsprogram, der emmer af kærlighed og krav og spændende profiler opbygger vi et fællesskab mellem elever og medarbejdere, der skaber respekt og ansvar.

På Bustrup er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge som er i klemme mellem forskellige kulturer, og med unge, som er ved at udforske deres kønsidentitet. Andre gange befinder vi os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri.  Vi står ofte med komplekse problemstillinger og derfor samarbejder vi med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

Der er to afdelinger på Opholdsstedet Bustrup: Bustrup og Udsigten. Ved indskrivning tages der stilling til hvilken afdeling som vil passe bedst til den unge.

 

Visitation

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-bustrup.dk

 

Tilbud om behandling af unge med hyperkinetiske diagnoser – ADHD opholdssted i Jylland

Mestringsstrategier og mange aktiviteter

ADHD tilbud hele dagen lang på ADHD opholdssted i Jylland

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk